Sol, Lois, JotaDe, Jordi El Nino Polla and Ainara go wild together